oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

oświadczenie majątkowe

 

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku zamieszczone jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 
 

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2008
Data modyfikacji : 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czekaj Aneta
Osoba udostępniająca informację:
Czekaj Aneta Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry