Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 28.11.2023, serwis aktualizowany: 07.08.2023 o godzinie: 12:14

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KLUCZBORKU

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Katowicka 14

46-200 Kluczbork

tel. 47 8625 203

 rzecznik.kl@op.policja.gov.pl

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa  Policji w Kluczborku
z siedzibą przy ul. Katowickiej 14 w Kluczborku, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

 - PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku pod adresem mailowym  dyzurny.kl@op.policja.gov.pl oraz na numer fax: 47 8625 245.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyzurny.kl@op.policja.gov.pl
  • Faksem pod numer: 47 8625 245.
  • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , ul. Katowicka 14,  46-200 Kluczbork.
  • Złożyć osobiście u dyżurnego kluczborskiej policji całodobowo, dares : Kluczbork ul. Katowicka 14

    Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za dyżurnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewózkiego.

do góry